Høring om kontrollopplysninger

Høring om innhenting av kontrollopplysninger fra tredjepersoner ved skatteoppkrevernes utføring av arbeidsgiverkontrollHøringsfrist 1. november 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: