Høring - om lov- og forskriftsendringer som følge av omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Høringsfrist 30. juli 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.07.04
  • Saken er ferdigbehandlet.