Høring - Om lov om merverdiavgift mv. - Forslag om unntak for utleie av båtplasser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2002