Høring om enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av nye regler for alderspensjon i folketrygden fra 2011

Ot.prp.nr. 106 (2008-2009)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2009