Høring om norsk gjennomføring av Århuskonvensjonen

Partene til Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving skal rapportere om sin gjennomføring av konvensjonen. Norges utkast til rapport er nå på høring med frist 13. januar 2005. (22.12.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2005