Høring om ny lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsnotatet bestemmelser som vil gi økt åpenhet om aksjeeiere. Det foreslås også regler som gjør det enklere for eiere av forvalterregistrerte aksjer å motta informasjon fra selskapet, samt å delta og stemme på selskapets generalforsamling.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.01.2020

Vår ref.: 19/6394

Høringsbrev.pdf

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Regelrådet

Skattedirektoratet

Skatteetaten

Statistisk Sentralbyrå

Økokrim

 

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

 

Advokatforeningen

Aksjonærforeningen i Norge

Den norske Revisorforening

Eiendom Norge

Energi Norge

European Focus Committee, Association of Global Custodians

Finans Norge

Finansforbundet Finansieringsselskapenes Forening

Folketrygdforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Landsorganisasjonen i Norge

Nordic Association of Electricity Traders

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Redaktørforening

Norsk Venturekapitalforening

Norske Finansanalytikeres Forening

Næringslivets hovedorganisasjon

Pensjonskasseforeningen

Regnskap Norge

SMB Norge

Sparebankforeningen i Norge

Tax Justice Network Norway

Transparency International Norge

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

 

Advokatfirmaet BA-HR DA

Advokatfirmaet Grette DA

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS

Advokatfirmaet SANDS DA

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Arntzen De Besche Advokatfirma AS

BN Bank ASA

Brækhus Dege Advokatfirma DA

Danske Bank NUF

Deloitte Advokatfirma AS

DNB ASA

Ernst & Young Advokatfirma AS

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

Handelsbanken NUF

Kluge Advokatfirma DA

Kpmg Law Advokatfirma DA

Kvale Advokatfirma DA

Landkreditt Bank AS

Nasdaq Clearing Oslo NUF

Nasdaq Oslo ASA

Nordea Bank Norge ASA

Nordic Trustee ASA

Oslo Børs ASA

Pareto Bank ASA

Simonsen Advokatfirma DA

SIX x-clear Norway

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.) Oslofilialen NUF

SpareBank 1

Sparebanken Sør

Verdipapirsentralen ASA

Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim AS

Wikborg Rein & Co

Skatteetaten