Høring om omgjøring av FHF til aksjeselskap

Høring - endringer i Lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 12.07.2017

Vår ref.: 17/2759-2

Nærings- og fiskeridepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i Lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond).


Det foreslås å omdanne Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) til et statlig aksjeselskap.


Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene sendes Nærings- og fiskeridepartementet innen 12.07.17.

 

Se høringsnotatet her: Høringsnotat (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeridirektoratet

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)

Havforskningsinstituttet

Innovasjon Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges Kystfiskarlag

Norges sjømatråd AS

Norsk Industri

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Sjømat Norge

Tekna

Til toppen