Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Resultat: Prop. 107 L (2009-2010)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010