Høring om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Resultat: Prop. 132 L (2010-2011)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010