Høring om regnskapsmessig opp- og nedskrivning av fast eiendom

Høringsnotat med forslag til endring av skatteloven § 6-10 fjerde ledd - skattemessige konsekvenser av regnskapsmessig opp- og nedskrivning av fast eiendom - særregel for livsforsikringsselskap mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: