Høring — om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner — Utvidelse av kretsen av høringsinstanser samt forlengelse av høringsfristen

Høringsfrist: 25. april 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2005

  • Høringsfrist: 25. april 2005
  • Høringssvar blir publisert fortløpende.
 
 
 

Resultat:
Markedet skal observeres i en toårs periode før eventuelle konkurransefremmende tiltak blir iverksatt.