Høring om regulering av fiske etter torsk nord for 62 grad nord med konvensjonelle redskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2008

Vår ref.:

Høringsnotat om reguleringen av fisket etter torsk nord for 62 grader nord med konvensjonelle redskap

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat om reguleringen av fisket etter torsk nord for 62°N med konvensjonelle redskap.

Høringsfristen er satt til onsdag 8. oktober 2008.

Høringsnotatet er tilgjengelig i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd.

Vi gjør også oppmerksom på at høringssvarene vil gjøres tilgjengelig elektronisk etter høringsfristens utløp.


Med hilsen


Johán H. Williams
ekspedisjonssjef
                                                            Sverre Johansen
                                                            avdelingsdirektør

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finnmark fylkeskommune
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Innovasjon Norge
Kommunal- og regionaldepartementet
Landsdelsutvalget
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Naturvernforbund – Barentshavkontoret
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Sametinget
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebankforeningen
Sør-Norges Trålerlag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
WWF - Norge

Til toppen