Høring om regulering av fiske etter torsk nord for 62 grad nord med konvensjonelle redskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2008