Høring om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel, adopsjon og under ammefri

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2009