Høring om revisjon av blåreseptordningen — forslag til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.

Høringsfrist: 16. mars 2007

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til ny blåreseptforskrift på høring. Høringsfrist 16. mars 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2007

  • Høringsfrist: 16.03.07