Høring om revisjon av forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven) på alminnelig høring. Høringsnotatet tar særlig opp spørsmål knyttet til forskningsinstitusjoners forskningsetiske ansvar.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2015