Høring om spørsmål om endringer i pensjonsordningen for sykepleiere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.09.03
  • Nytt i høringssaken: Utsatt høringsfrist til 1 november d.å.