Høring om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdens regning (§ 25-6) og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (§ 25-7).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.06.2017