Høring: Unntak fra fylkesbinding ved generasjonsskifte

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2014

Vår ref.:

Høringsbrev [PDF]

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Det norske maskinistforbund

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Finnmark fylkeskommune

Fiskebåtredernes forbund

Fiskekjøpernes forening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridirektoratet

Hordaland fylkeskommune

Innovasjon Norge

Landsorganisasjonen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Oslo kommune

Pelagisk Forening

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Til toppen