Høring om utstedere av elektroniske penger

Lovforslag om gjennomføring av EØS-regler som svarer til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF og 2000/28/EF om utstedere av elektroniske penger - høringsfrist: 15. februar 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: