Høring om utvidelse av stønad til vaksinering mot meningokokksykdom - forslag til endring i blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.11.2016