Høring om utvidet bruk av leiefartøy i åpen gruppe

Forslaget ut på å åpne for at det ved havari og forlis kan gis tillatelse til å benytte leiefartøy i åpen gruppe selv om det havarerte/forliste fartøyet ikke har adgang i lukket gruppe i annet fiskeri. Det er en forutsetning at eier av fartøyet er ført på blad B i fiskermanntallet og har deltatt med fartøyet i åpen gruppe i det eller de aktuelle fiskeriene i minst to av de tre siste avsluttede kalenderår forut for forliset eller havariet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.10.2017

 

Det norske maskinistforbund

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeridirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Pelagisk Forening

Regelrådet

Sametinget

Sjømat Norge

Til toppen