Høring om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer

Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelsene om verdsettelse av ikke- børsnoterte aksjer ved formuesskatteligningen og fastsetting av arveavgift Resultat : Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: