Høring - Open Government Partnership (OGP) - Revisjon av den norske handlingsplanen – invitasjon til å komme med innspill

Departementet ber om innspill til en oppdatert utgave av Norges handlingsplan for Open Government Partnership.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.07.2013