Høring — Oppfølging av Stortingets vedtak om å endre retningslinjene for det individrettede boligtilskuddet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.08.2005