Høring - opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere - forslag til ny lovfestet ordning og ny finansieringsordning

Høringsfrist 15. oktober 2003

(25.07.2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: