Høring - Organisering av regionale tekniske rådgivere og JIFT

Saken avsluttet i Landbruks- og matdepartementet. Oppgavene blir overflyttet til domstolsadministrasjonen fra 31. desember 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2003

  • Høringsfrist: 15.november 2003