Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Organisering av regionale tekniske rådgivere og JIFT

Saken avsluttet i Landbruks- og matdepartementet. Oppgavene blir overflyttet til domstolsadministrasjonen fra 31. desember 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2003

  • Høringsfrist: 15.november 2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/02410

03.11.2003

Høring - Organisering av regionale tekniske rådgivere og JIFT

Vedlagt oversendes rapport fra arbeidsgruppe som har evaluert dagens organisering av regionale tekniske rådgivere og JIFT.

Organisasjoner og jordskifte(over)retter som ønsker å komme med merknader, bes om å komme med høringsuttalelse innen 15. november 2003.
Brevet er sendt ut kun som e-post.

Med hilsen

Johan Arne Slørdal
Seniorrådgiver

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Vestfold jordskifterett

Uttalelse

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett

Uttalelse

Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett

Uttalelse

Øvre Buskerud jordskifterett

Uttalelse

Salten jordskifterett

Uttalelse

Lista jordskifterett

Uttalelse

Glåmdal jordskifterett

Uttalelse

Lofoten og Vesterålen jordskifterett

Uttalelse

Nord-Troms jordskifterett

Uttalelse

Valdres jordskifterett

Uttalelse

Norske sivilingeniørers forening

Uttalelse

Romsdal jordskifterett

Uttalelse

Sør-Rogaland jordskifterett

Uttalelse

Akershus og Oslo jordskifterett

Uttalelse

Jordskifterettenes IT og fagtjeneste

Uttalelse 1
Uttalelse 2

Sør-Trøndelag jordskifterett

Uttalelse

Til toppen