Høring — overgangsregler i forbindelse med endringer i reglene om beskatning av valutasvingninger innenfor rederiskatteordningen

Høringsfrist 28. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 28.11.05
  • Saken er ferdigbehandlet, jf. forskrift.

.