Høring - petroleumsskatteforskriften

Høring - utkast til forskrift om endringer i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (petroleumsskatteforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: