Høring-rapport om ulike typer sakkyndigerklæringer helsepersonell avgir til justissektoren - Graverrapporten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist: 15. oktober 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. oktober 2006