Høring: Revisjon av fiskeripolitiske retningslinjer for virkemidler rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen forvaltet av Innovasjon Norge

Høringsfrist 19. september 2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2008