Høring - Skattemessig behandling av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

(bla rett til fradragsrett for tap) Høringsfrist 20. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20.03.04
  • Sendt på høring 17.12.03
  • Saken er ferdigbehandlet, jf. Ot.prp. nr. 68 (2003-2004). Vedtatt ved lov av 25. juni 2004 nr. 42