Høring - skisse til nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling – Nasjonal Agenda 21

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Høringsfrist 18. august 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 18.08.2003
  • Høringsuttalelsene blir fortløpende lagt ut i pdf-format