Høring - tiltak for vern av norsk kysttorsk

Høringsfristen er satt til 24. oktober 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: