Høring - tiltak for vern av norsk kysttorsk

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsfristen er satt til 24. oktober 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: