Høring - Tjenestedirektivet

Vi sender nå Tjenestedirektivet som ble vedtatt 11. desember 2006 på en bred høring, og ber blant annet om innspill på hvilke lover og/eller forskrifter som vil kunne være nødvendige å endre som følge av direktivet. Vi ber om eventuelle innspill innen 22.02.2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.02.2007

  • Høringsfrist: 22.02.2007
  • Nytt i høringssaken: