Høring — UNESCO. Utkast til konvensjon for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2004

UNESCO-konvensjon om kulturelt mangfold ble vedtatt på UNESCOs 33. Generalkonferanse i Paris i september 2005.
Vedtatte hovedpunkter og konvensjon.