Høring — utkast til endring i forskrift til partnerskapsloven - Forslag om å gi godkjente vigslere i livssynssamfunn kompetanse til å registrere partnerskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.09.06