Høring - Utkast til endringer

i 1) forskrift om årsregnskap med mer for hhv banker og forsikringsselskaper - blandede finanskonsern, og 2) forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. Høringsfrist 3. oktober 2002.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: