Høring - utkast til endringer i forskrift til lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2003