Høring - Utkast til endringer i petroleumsforskriften-Subsidiært ansvar for disponeringsforpliktelser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2012