Høring - Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.06.2004