Utkast til forskrift om bevæpnede vakter på skip mv.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2011