Utkast til forskrift om bevæpnede vakter på skip mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2011