Høring - utkast til forskrift om bokføring og inntekstlegitimasjon for serveringssteder.

Høringsfrist 30. september 2002.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: