Høring - Utkast til forskrift om konkurs hos innhaver av konsesjon i medhold av oppdrettsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. april 2003.