Høring - Utkast til forskrift om konkurs hos innhaver av konsesjon i medhold av oppdrettsloven

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. april 2003.