Høring - utkast til forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet - NYTEK

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 23. juni 2003