Høring - Utkast til forskrift om løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Forskrift fastsatt 12. mars 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2007

Høring - Utkast til forskrift om løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven