Høring - utkast til forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt m.v.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2005

  • Høringsfrist: 28.02.2006