Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til forskrift om planlegging og utøvelse av den sivile land-, luft- og kysttransportberedskap

Resultat: Forskrift for sivil transportberedskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.04.05

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/107- TFS

17.02.05

Høring - utkast til forskrift om planlegging og utøvelse av den sivile land-, luft- og kysttransportberedskap

Samferdselsdepartementet legger med dette fram høringsnotat og utkast til forskrift om planlegging og utøvelse av den sivile land-, luft- og kysttransportberedskap.

Samferdselsdepartementet foreslår å etablere en ny struktur for den sivile transportberedskap samtidig som den eksisterende Transportberedskapsorganisasjonen (TBO) blir lagt ned. Departementet ønsker å etablere den nye strukturen 1. juli 2005.

En liste over adressater er vedlagt. Vi ber at adressatene vurderer om høringsnotatet og utkast til forskrift bør forelegges for eventuelle berørte underliggende etater og andre.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets elektroniske informasjonstjeneste (ODIN) http://www.odin.dep.no/sd/norsk/publ/hoering.

Høringsuttalelser sendes Samferdselsdepartementet, Veg- og baneavdelingen, Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo innen 15. april 2005. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til saksbehandler tone-figenschou.sandvik@sd.dep.no.

Vedlegg

Med hilsen

Knut Rønning e.f.

John Arild Jenssen

Avinor AS

Bertel O. Steen A/S

Departementene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Flyselskapenes Landsforening

Forsvarets logistikkorganisasjon, driftsdivisjon Log ops

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Harald A. Møller AS

Jernbaneverket

Kystdirektoratet

Kysteskadren

Logistikk- og transportindustriens Landsforening

Luftfartstilsynet

MAN Last og Buss AS

Norges Lastebileier-Forbund

Norsk Scania AS

NSB AS

Oslo kommune, Samferdselsetaten

Rederienes Landsforening

Statens jernbanetilsyn

Statens Vegvesen

Transportbedriftenes Landsforening

Vernepliktsverket

Volvo Norge AS

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen