Høring - utkast til forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann i 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 3. oktober 2003