Høring - utkast til forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Resultat: Forskrift av 10. desember 2003 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. og endring i lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 13. juni 2003
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format.