Høring — utkast til forskriftsendring vedrørende metode for fastsettelse av normrente ved beskatning ved høy egenkapital i rederinæringen

Resultat: Endring av § 8-15-1 i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 mv. til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 04.02.2005
  • Nytt i høringssaken: